الأحد، 17 أبريل 2011

തുറക്കും തോറും അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന 
അനേകം ചര്‍ച്ചയുടെ
വാതിലുകള്‍കരുതിവയ്ക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് കവിത. 
ചില്ലുകടലാസില്‍ 
ആവിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ പുതുവഴി കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് കാലം,
ലോകം സമയം ഈ കണ്‍സെപ്ടിനെ തന്നെ ബ്ളോഗ് മറികടന്നുകഴിഞ്ഞു. ആവിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ ഈ അധോലോകത്ത് 
കൂടുതല്‍ എഴുതപ്പെടുന്നത് 
കവിതയാണെന്നത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ്.
ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ചെറുപ്പം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന 
കവിതകളുടെ ആര്‍ക്കൈവ്സുകളാണ് 
പുതുകവിത എന്ന കവിതാജാലികയുടെ ചരിത്രം. 
കവിതകളോടൊപ്പം 
കവിതാ സംസാരങ്ങള്‍ക്കുള്ള വാതിലും 
പുതുകവിത 
തുറക്കുന്നു.
വരും ലക്കങ്ങളില്‍ തിളക്കമുള്ള,
നവശില്പഭദ്രതയുള്ള സംസാരങ്ങള്‍ക്കും 
പുതു കവിത വേദിയാകും.
www.puthukavitha.com